ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

 • Σύντομος χαιρετισμός του Προέδρου ή CEO της εταιρείας στην εκδήλωση
 • Απονομή βραβείου από τον Πρόεδρο ή CEO της εταιρείας
 • Εμφάνιση λογότυπου στο σύνολο της επικοινωνίας της εκδήλωσης
 • Εμφάνιση λογότυπου στο branding του χώρου
 • Stand στο foyer του χώρου διεξαγωγής της εκδήλωσης
 • Δυνατότητα ένθεσης εντύπου υλικού στην τσάντα που θα παραλαμβάνουν οι παρευρισκόμενοι
 • 2 ροτόντες για τα στελέχη την ημέρα της εκδήλωσης
 • Σαλόνι συνέντευξης του Προέδρου ή CEO στην έκδοση απολογισμού της εκδήλωσης και ανάρτησή της στο portal «businessnews.gr»
 • Εταιρική καταχώρηση σε διακεκριμένη θέση στην ειδική έκδοση που θα ακολουθήσει και θα παρουσιάζει την εκδήλωση
 • Banner 300*250 στο site businessnews.gr για διάστημα 1 μήνα

ΜΕΓΑΛΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ

 • Απονομή βραβείου από τον Πρόεδρο ή CEO της εταιρείας
 • Εμφάνιση λογότυπου στο σύνολο της επικοινωνίας της εκδήλωσης
 • Εμφάνιση λογότυπου στο branding του χώρου
 • Stand στο foyer του χώρου διεξαγωγής της εκδήλωσης
 • Δυνατότητα ένθεσης εντύπου υλικού στην τσάντα που θα παραλαμβάνουν οι παρευρισκόμενοι
 • 1 ροτόντα για τα στελέχη την ημέρα της εκδήλωσης
 • Ολοσέλιδη συνέντευξη του Προέδρου ή CEO στην έκδοση απολογισμού της εκδήλωσης και ανάρτησή της στο portal «businessnews.gr»
 • Εταιρική καταχώρηση στην ειδική έκδοση που θα ακολουθήσει και θα παρουσιάζει την εκδήλωση
 • Banner 300*250 στο site businessnews.gr για διάστημα 1 μήνα

ΧΟΡΗΓΟΙ

 • Απονομή βραβείου από τον Πρόεδρο ή CEO της εταιρείας
 • Εμφάνιση λογότυπου στο σύνολο της επικοινωνίας της εκδήλωσης
 • Εμφάνιση λογότυπου στο branding του χώρου
 • Stand στο foyer του χώρου διεξαγωγής της εκδήλωσης
 • Δυνατότητα ένθεσης εντύπου υλικού στην τσάντα που θα παραλαμβάνουν οι παρευρισκόμενοι
 • 6 προσκλήσεις για τα στελέχη σας την ημέρα της εκδήλωσης
 • Συνέντευξη του Προέδρου ή CEO στο portal «businessnews.gr»
 • Εταιρική καταχώρηση στην ειδική έκδοση που θα ακολουθήσει και θα παρουσιάζει την εκδήλωση
 • Banner 300*250 στο site businessnews.gr για διάστημα 2 εβδομάδων

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

 • Εμφάνιση λογότυπου στο σύνολο της επικοινωνίας της εκδήλωσης
 • Εμφάνιση λογότυπου στο branding του χώρου
 • Δυνατότητα ένθεσης εντύπου υλικού στην τσάντα που θα παραλαμβάνουν οι παρευρισκόμενοι
 • 3 προσκλήσεις για τα στελέχη σας την ημέρα της εκδήλωσης
 • Συνέντευξη του Προέδρου ή CEO στο portal «businessnews.gr»
 • Banner 300*250 στο site businessnews.gr για διάστημα 1 εβδομάδας