Τα βραβεία - θεσμός στο ελληνικό επιχειρείν

Οι Άριστοι της πραγματικής οικονομίας αναδεικνύονται στην επίσημη τελετή απονομής, η οποία στηρίζεται από σημαντικές επιχειρήσεις διαφόρων κλάδων και αποτυπώνεται σε αναμνηστική πολυτελή έκδοση με τον ίδιο τίτλο.

Τα βραβεία - θεσμός στο ελληνικό επιχειρείν

Οι Άριστοι της πραγματικής οικονομίας αναδεικνύονται στην επίσημη τελετή απονομής, η οποία στηρίζεται από σημαντικές επιχειρήσεις διαφόρων κλάδων και αποτυπώνεται σε αναμνηστική πολυτελή έκδοση με τον ίδιο τίτλο.

Οι Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας 2023

Τα βραβεία

ΑΡΙΣΤΕΙΟ INVESTING IN GREECE
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΚΛΑΔΩΝ
GREEK BUSINESS CHAMPIONS
TURNAROUND BUSINESS
ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

Μάθετε περισσότερα για τον θεσμό

Ο θεσμός

Τα βραβεία - θεσμός στο ελληνικό επιχειρείν

Χορηγίες

Ειδικά χορηγικά προγράμματα για τη μέγιστη προβολή σας

Ιστορία

Βραβεύσεις προηγούμενων διοργανώσεων

Συγχαρητήρια στους Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας!

Οι Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας 2023

Οι Ισχυροί της Ελληνικής Οικονομίας

H 10η έκδοση του 2023 περιλαμβάνει τις 1.000 μεγαλύτερες εταιρείες βάσει κύκλου εργασιών το 2021, τις 200 πιο κερδοφόρες εταιρείες βάσει κερδών προ φόρων το 2021, τις 200 μεγαλύτερες βιομηχανικές εταιρείες με εξαγωγική δραστηριότητα βάσει κύκλου εργασιών το 2021, καθώς και τις εταιρείες που περιλαμβάνονται στους ΙΣΧΥΡΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ και στην επιχειρηματική ενότητα MED & HEALTH BUSINESS
Αγορά τώρα