Τα βραβεία – θεσμός στο ελληνικό επιχειρείν

Ένας θεσμός που επιβραβεύει τις επιχειρήσεις εκείνες που πρωταγωνιστούν ανοίγοντας δρόμους και στηρίζοντας έμπρακτα την ελληνική οικονομία. Η διοργάνωση αυτή αποτελεί συνέχεια της ετήσιας επιχειρηματικής έκδοσης “Οι Ισχυροί της Ελληνικής Οικονομίας” και τα βραβεία που απονέμονται προκύπτουν από τα επίσημα στοιχεία δημοσιευμένων

ισολογισμών και τη γενική εικόνα και εκτίμηση της αγοράς για την πορεία των επιχειρήσεων στη χώρα μας. Οι Άριστοι της πραγματικής οικονομίας αναδεικνύονται στην επίσημη τελετή απονομής, η οποία στηρίζεται από σημαντικές επιχειρήσεις διαφόρων κλάδων και αποτυπώνεται σε αναμνηστική πολυτελή έκδοση με τον ίδιο τίτλο.

Βραβεία

Επιχείρηση της Χρονιάς

Αναδεικνύεται μέσα από το ίδιο το ελληνικό επιχειρείν και αποτελεί την κορυφαία διάκριση της διοργάνωσης. Η ανάδειξή της προκύπτει από τον κατάλογο των 20 επικρατέστερων μεταξύ των σημαντικότερων επιχειρήσεων, βάσει των οικονομικών τους στοιχείων, ο οποίος καταρτίζεται από την Ειδική Επιτροπή Βραβεύσεων της διοργάνωσης. Στην Επιτροπή μετέχουν εκπρόσωποι φορέων και δημοσιογράφοι. Στη συνέχεια, η Επιχείρηση της Χρονιάς αναδεικνύεται από το αποτέλεσμα ψηφοφορίας στην οποία συμμετέχουν περισσότερα από 7.500 υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων

Πρωταγωνιστές Κλάδων

Βραβεύονται οι κορυφαίες επιχειρήσεις βασικών κλάδων της ελληνικής οικονομίας, συνυπολογίζοντας τον κύκλο εργασιών, τα κέρδη προ φόρων και τα ταμειακά τους διαθέσιμα

Greek Business Champions

Επιβραβεύονται οι επιχειρήσεις που έχουν κύκλο εργασιών πάνω από 10.000.000 € και αύξηση μεγαλύτερη του 10%, τόσο στον κύκλο εργασιών όσο και στα κέρδη προ φόρων

Αριστείο Διεθνούς Έλληνα Επιχειρηματία

Απονέμεται σε Έλληνα Επιχειρηματία που διαπρέπει εκτός συνόρων, αναδεικνύοντας τις αρετές και το επιχειρηματικό πνεύμα της φυλής στο παγκόσμιο στερέωμα

Ιστορική Επιχείρηση

Το βραβείο απονέμεται σε εταιρεία η οποία σύμφωνα με το έτος ίδρυσης της, δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά για περισσότερα από 80 έτη

Ειδικές διακρίσεις

Turnaround Business

Απονέμονται σε εταιρείες που εν μέσω κρίσης κατορθώνουν να επανακάμψουν και να αναπτυχθούν

Ανάπτυξη & Επενδύσεις

Αναδεικνύονται οι επιχειρήσεις που προχωρούν σε σημαντικές επενδύσεις στηρίζοντας την ελληνική οικονομία

Επιχειρηματική Εξωστρέφεια

Τιμώνται οι επιχειρήσεις που έχοντας ως βασικό στοιχείο τους τον εξωστρεφή προσανατολισμό, συνεισφέρουν στην εξισορρόπηση του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας