Ο ΘΕΣΜΟΣ

Τα βραβεία - θεσμός στο ελληνικό επιχειρείν

Ένας θεσμός που επιβραβεύει τις επιχειρήσεις εκείνες που πρωταγωνιστούν ανοίγοντας δρόμους και στηρίζοντας έμπρακτα την ελληνική οικονομία. Οι Άριστοι της πραγματικής οικονομίας αναδεικνύονται στην επίσημη τελετή απονομής, η οποία στηρίζεται από σημαντικές επιχειρήσεις διαφόρων κλάδων και αποτυπώνεται σε αναμνηστική πολυτελή έκδοση με τον ίδιο τίτλο.

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 2019

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 2019

Πιο μπροστά, πιο ψηλά...