Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας 2024 | Τελετή Απονομής

Δευτέρα 15 Ιουλίου 2024, Golf Privé Γλυφάδας (Τέρμα Κων/νου Καραμανλή, Γλυφάδα)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΩΝ

Μπορείτε να δηλώσετε έως και 10 στελέχη να παρευρεθούν στην εκδήλωση. Παρακαλούμε συμπληρώστε στο τέλος της φόρμας ποιος/α θα παραλάβει το/τα βραβείο/α. Θερμή παράκληση τα ονόματα να σημειωθούν με πεζοκεφαλαία.

  Στοιχεία 1ου στελέχους*

  Στοιχεία 2ου στελέχους

  Στοιχεία 3ου στελέχους

  Στοιχεία 4ου στελέχους

  Στοιχεία 5ου στελέχους

  Στοιχεία 6ου στελέχους

  Στοιχεία 7ου στελέχους

  Στοιχεία 8ου στελέχους

  Στοιχεία 9ου στελέχους

  Στοιχεία 10ου στελέχους

  Η παραλαβή του/των βραβείου/ων θα γίνει από *

  Παρακαλούμε συμπληρώστε το στέλεχος (ονοματεπώνυμο και ακριβής τίτλος) στην κατηγορία βράβευσης που σας αφορά


  Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε τα παρακάτω πεδία:

  *This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.